Kadra

Kadra Centrum Integracji Społecznej
 
Małgorzata Kowalska - Dyrektor - mag.kowalska@op.pl
 
Joanna Danicka - Z-ca dyrektora - j.danicka@cistorsps.pl
 
Anna Stańczyk-Chłopecka - Główny księgowy - anna.stanczyk@op.pl
 
Magdalena Smok - specjalista ds. kadr i płac – m.smok@cistorsps.pl
 
 
 
„Stokrotkowa Przystań”
 
Joanna Danicka - kierownik projektu
 
Marta Rębska - koordynator reintegracji projektu
 
Monika Wysocka - doradca zawodowy
 
Joanna Jabłońska - pracownik socjalny 
 
Michał Siromski - psycholog
 
Elżbieta Renz, Beata Borycka, Beata Najberg, Włodzimierz Sobiechowski  – instruktorzy reintegracji zawodowej
 
 
 
drukuj  
Nasi partnerzy: