IV Konwent

Nowa Rada Programowa Konwentu CIS/KIS
 
W dniach 28-29 października 2014 r. odbyty IV Zjazd Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w Gminie Klucze, woj. małopolskie dokonał wyboru przedstawicieli do nowej Rady Programowej. Skład nowej Rady Programowej w załączeniu.
 
W IV Zjeździe Konwentu udział wzięli m.in.: Pan Kazimierz Karolczak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Pani Aneta Kowalska, Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, a także przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej Województwa Małopolskiego i Województwa Śląskiego. Do uczestników IV Zjazdu swoje listy wystosowali m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca ustępującej Rady Programowej (w załączeniu). Sprawozdanie z IV Zjazdu Konwentu CIS/KIS zostanie przedstawione do końca listopada 2014 r.
pdfSkład Rady Programowej IV kadencji
pdfSkan pisma
drukuj  
Nasi partnerzy: