2016-12-13

Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu "Stacja Aleksandrów Kujawski"

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Powiatowym Urzędem Pracy
oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza do udziału w projekcie p.n.
,,Stacja Aleksandrów Kujawski’’
 

Jeszcze w grudniu rozpocznie się nabór do drugiej edycji programu CIS prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. Będą mogli wziąć w nim udział bezrobotni mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski.

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Przemysłowej 1, w godzinach 10.00-13.00.

Więcej informacji pod nr tel.: 570 285 777Okres realizacji projektu:
01.01.2017r. – 31.08.2017r.


Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej u  40 niezatrudnionych osób (27 kobiet i 13 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
 

Poszukujemy:
bezrobotnych mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski w wieku 18-67 lat

 

W ramach projektu zapewniamy pobyt w Centrum Integracji Społecznej, w którym realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • zajęcia praktyczne i teoretyczne w 2 profilach zawodowych:
 • porządkowo-ogrodniczym
 • opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej
 • doradztwo zawodowe oraz warsztaty przedsiębiorczości z elementami ES
 • szkolenia zawodowe
 • trening interpersonalny
 • grupowe zajęcia gospodarowania budżetem domowym, profilaktyka uzależnień
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne
 • zajęcia komputerowe


Uczestnicy projektu otrzymują:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych),
 • premię integracyjną
 • jeden posiłek w ciągu dnia,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1 w godzinach 10.00-13.00. Więcej informacji pod nr tel.: 56 654 92 79.Projekt "Stacja Aleksandrów Kujawski" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: