2017-02-20

Rozeznanie cenowe

W  związku z realizacją zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z ich otoczenia, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej  na przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 27 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) oraz zabezpieczenia 1 przerwy kawowej raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy, zgodnie z załączonym dokumentem.

docxRozeznanie_rynku.docx
drukuj  
Nasi partnerzy: