2017-08-02

CISTOR SPS poszukuje pracowników i współpracowników!

W związku z realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej CISTOR SPS poszukuje pracowników i współpracowników na następujące stanowiska:

1) pracownik socjalny

zadania: rekrutacja uczestników CIS, prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników, prowadzenie zajęć grupowych z zakresu gospodarowania budżetem domowym, praca socjalna z uczestnikami

wymagania: wykształcenie wyższe - kierunkowe, minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie

forma zatrudnienia: 1 etat

2) specjalista rynku pracy

zadania: rekrutacja uczestników CIS, prowadzenie zajęć grupowych z doradztwa zawodowego, diagnoza zawodowa uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy

wymagania: wykształcenie wyższe - kierunkowe, minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie

forma zatrudnienia: 1 etat

3) psycholog

zadania: rekrutacja uczestników CIS, prowadzenie zajęć grupowych treningu interpersonalnego, diagnoza psychologiczna uczestników, świadczenie poradnictwa psychologicznego

wymagania: wykształcenie wyższe - kierunkowe, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

forma zatrudnienia: 1 etat

4) pedagog

zadania: prowadzenie warsztatów grupowych z elementami Szkoły Rodzica

wymagania: wykształcenie wyższe - kierunkowe, minimum roczne doświadczenie w realizacji szkoleń dot. kompetencji miękkich

forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

5) terapeuta uzależnień

zadania: prowadzenie zajęć grupowych profilaktyki uzależnień, prowadzenie indywidualnej terapii uzależnień

wymagania: wykształcenie minimum średnie, uprawnienia terapeuty, minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień

forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

6) specjalista ds. szkoleń informatycznych

zadania: prowadzenie zajęć kursu komputerowego, prowadzenie pracowni komputerowe

wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć komputerowych

forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

7) psychoterapeuta

zadania: prowadzenie indywidualnej psychoterapii

wymagania: wykształcenie minimum średnie, uprawnienia psychoterapeuty, minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii

forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

8) prawnik

zadania: prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego

wymagania: wykształcenie wyższe prawnicze, minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa

forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

9) trener przedsiębiorczości

zadania: prowadzenie grupowych warsztatów przedsiębiorczości

wymagania: wykształcenie wyższe, minimum roczne doświadczenie w realizacji podobnych szkoleń

forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

10) instruktor zawodu - grupa gastronomiczno-usługowa

zadania: organizacja zajęć i pracy uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy

wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

forma zatrudnienia: 1 etat

11) instruktor zawodu - grupa porządkowo-ogrodniczo-usługowa

zadania: organizacja zajęć i pracy uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy

wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

forma zatrudnienia: 1 etat


Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową na adres cistor@cistorsps.pl, do dnia 20 sierpnia 2017.

drukuj  
Nasi partnerzy: