2017-12-14

CISTOR SPS poszukuje pracowników!

W związku z realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej CISTOR SPS poszukuje pracowników i współpracowników na następujące stanowiska:

1) pracownik socjalny/specjalista ds. zarządzania projektem
zadania:
rekrutacja uczestników CIS, prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników, prowadzenie zajęć grupowych z zakresu gospodarowania budżetem domowym, praca socjalna z uczestnikami
wymagania: wykształcenie wyższe - kierunkowe, minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, umiejętność organizacji pracy, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności negocjacyjne, umiejętność zarządzania czasem.
forma zatrudnienia: 1 etat

2) specjalista rynku pracy/doradca zawodowy
zadania:
rekrutacja uczestników CIS, prowadzenie zajęć grupowych z doradztwa zawodowego, diagnoza zawodowa uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy
wymagania: wykształcenie wyższe - kierunkowe, minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, kreatywność, umiejętności interpersonalne, znajomość lokalnego Rynku Pracy oraz instrumentów Rynku Pracy, umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów klientów, dogłębna znajomość dostępnych kierunków kształcenia, stanowisk pracy, zawodów i bieżącej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na określone stanowiska pracy.
forma zatrudnienia: 1 etat

3) instruktor zawodu - grupa gastronomiczno-usługowa
zadania:
organizacja zajęć i pracy uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy
wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w kierowaniu ludźmi, komunikatywność, aktywność, zdolność samodzielnej organizacji pracy, dynamizm; obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną  pracę, mile widziane: uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, znajomość lokalnego rynku pracy, doświadczenie w realizacji projektów UE.
forma zatrudnienia: 1 etat

4) instruktor zawodu - grupa porządkowo-ogrodniczo-usługowa
zadania: organizacja zajęć i pracy uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy
wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku doświadczenie w kierowaniu ludźmi, komunikatywność, aktywność, zdolność samodzielnej organizacji pracy, dynamizm; obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną  pracę, mile widziane: uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, znajomość lokalnego rynku pracy, doświadczenie w realizacji projektów UE.
forma zatrudnienia: 1 etat

5) instruktor zawodu - grupa krawiecko-artystyczno-usługowa
zadania:
organizacja zajęć i pracy uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy
wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku doświadczenie w kierowaniu ludźmi, komunikatywność, aktywność, zdolność samodzielnej organizacji pracy, dynamizm; obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną  pracę, mile widziane: uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, znajomość lokalnego rynku pracy, doświadczenie w realizacji projektów UE.
forma zatrudnienia: 1 etat

6) instruktor zawodu - grupa stolarska
zadania
: organizacja zajęć i pracy uczestników, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie ofert pracy
wymagania: wykształcenie minimum średnie, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku doświadczenie w kierowaniu ludźmi, komunikatywność, aktywność, zdolność samodzielnej organizacji pracy, dynamizm; obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną  pracę, mile widziane: uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, znajomość lokalnego rynku pracy, doświadczenie w realizacji projektów UE.
forma zatrudnienia: 1 etat

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową na adres cistor@cistorsps.pl, do dnia 27 grudnia 2017.

drukuj  
Nasi partnerzy: