2016-01-13

Projekt gminny CISTOR SPS

Projekt przewidzany na lata 2016 - 2018 realizowany pod nazwą „ Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej".

Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Torunia. Celem projektu jest zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną. Głównymi działaniami projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa.

W skład reintegracji zawodowej wchodzą szkolenia teoretyczne i praktyczne w profilu zawodowym: porządkowo - ogrodniczym.

Natomiast reintegracja społeczna składała się z: treningu interpersonalnego doradztwa zawodowego zajęć komputerowych treningu gospodarowania własnymi środkami.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Torunia, którzy są osobami:

  • bezrobotnymi (osoby długotrwale bezrobotne)
  • nieaktywnymi zawodowo m.in. z powodu: - niepełnosprawności - ukończonej terapii uzależnień - opuszczenia zakładu karnego - bezdomności.  
 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: