Strefa Miejskich Inspiracji

Tytuł projektu: Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Wartość projektu: 757 656,25 zł Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Wielkość dofinansowania: 96,94% (734 456,25zł) Lider projektu: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Partner projektu: Gmina Miasta Chełmża Cel: Celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy, oraz włączenie go do lokalnej polityki. Grupa docelowa:odbiorcy: Grupa objęta testowaniem modelu składać się będzie z 20 rodzin z występującym problemem dziedziczonej biedy (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) wraz z najbliższym sąsiedztwem łącznie ok. 70 osób (35kobiet i 35 mężczyzn).użytkownicy modelu: Model będzie adresowany do następujących podmiotów: a) przedstawiciele Urzędu Miasta Chełmży, b) kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, c) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego d) Dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkoły znajdujących się na rewitalizowanym terenie, e) Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa, f) Organizacje sportowe, g) Organizacje pozarządowe z terenu miasta. Główne działania: Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium (obszar Chełmży obejmujący trzy kwartały wyznaczone przez ulice Paderewskiego, Piotra Skargi, Św. Jana, Mickiewicza i Sienkiewicza) Opracowanie przez Zespół Roboczy zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Przetestowanie modelu na wybranym obszarze na terenie Chełmży. Upowszechnienie wypracowanego rozwiązania poprzez wizyty studyjne, szkolenia i publikację. Włącznie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym Czas realizacji: od 2017-01-01 do: 2019-06-30Rezultaty projektu: Raport badawczy z pogłębionej diagnozy terytorium. Utworzenie interdyscyplinarnego Zespołu Roboczego. Opracowanie zintegrowanego, kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Realizacja działań wpierający dla 20 rodzin z obszaru zdegradowanego na podstawie wypracowanego modelu. Przygotowanie publikacji upowszechniającej innowację. Szkolenia i wizyty studyjne upowszechniające innowację. Włączenie przetestowanego modelu do lokalnych dokumentów strategicznych w Chełmży.

drukuj  
Nasi partnerzy: