2018-11-29

Wizyta studyjna w ramach Projektu "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego".

Celem spotkania było opracowanie i wdrożenie modelu współpracy, angażującej różne podmioty, świadczące usługi społeczne ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracji społecznej, jako źródła przyszłych kadr dla realizatorów usług społecznych. Wypracowany model umożliwi łączenie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie z budowaniem spójnego systemu świadczenia lokalnie usług społecznych.

W ramach projektu wypracowany zostanie nowoczesny model opierający się na trzech sferach współpracy:

1.            Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych

2.            Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej specjalizujących się w usługach społecznych

3.            Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie :)
 

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: