2018-10-16

Drugi zjazd z cyklu warsztatów trenerskich

Drugi zjazd z cyklu warsztatów trenerskich odbył sie w terminie 12-13.10.2018 w CISTORze. Temetem była Dynamika grupy i specyfika uczenia się dorosłych.
Wiedza  zawarta  na  warsztatach  dotyczyła  głównie  wstępnego  i  początkowego  etapu  budowania  procesu  rozwojowego-  szkoleniowego,  niezbędnego  do budowania programów.
Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę głównie w zakresach: 
 • Budowania zespołu szkoleniowego, 
 • Ról w grupie zadaniowej, 
 • Budowania kontraktów w procesie szkolenia, 
 • Dynamiki procesu grupowego i efektywnego działania trenera, 
 • Specyfiki uczenia się dorosłych- seniorów, 
 • Roli trenera w procesie szkoleniowym,
 • Sposobów badania potrzeb szkoleniowych
 
 
 
AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych --> Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
 
 
Drugi zjazd z cyklu warsztatów trenerskich odbył sie w terminie 12-13.10.2018 w CISTORze. Temetem była Dynamika grupy i specyfika uczenia się dorosłych.
Wiedza  zawarta  na  warsztatach  dotyczyła  głównie  wstępnego  i  początkowego  etapu  budowania  procesu  rozwojowego-  szkoleniowego,  niezbędnego  do budowania programów.
Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę głównie w zakresach: 
 • Budowania zespołu szkoleniowego, 
 • Ról w grupie zadaniowej, 
 • Budowania kontraktów w procesie szkolenia, 
 • Dynamiki procesu grupowego i efektywnego działania trenera, 
 • Specyfiki uczenia się dorosłych- seniorów, 
 • Roli trenera w procesie szkoleniowym,
 • Sposobów badania potrzeb szkoleniowych
 
 
 
AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych --> Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
 
 
drukuj  
Nasi partnerzy: