2019-05-10

Szukasz pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie


CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Stokrotka Przyszłość” dla mieszkańców Torunia oraz gmin powiatu toruńskiego i aleksandrowskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą przez 12 miesięcy w dwóch profilach zawodowych:

 • porządkowo-ogrodniczo-usługowym,
 • gastronomiczno-usługowym.


Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat),
 • być osobą nieaktywną zawodowo z powodu:

         - opuszczenia zakładu karnego,
         - ukończonej terapii uzależnień,
         - bezdomności,
         - niepełnosprawności,
         - innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.


Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 847,80 zł brutto),
 • premie integracyjne,
 • bilet miesięczny sieciowy,
 • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
 • ubezpieczenie NW,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • środki czystości,
 • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
   

W ramach zajęć reintegracji uczestnicy odbędą m.in.:

 • praktyki zawodowe,
 • trening interpersonalny,
 • naukę aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne i zawodowe,
 • kurs komputerowy
 • warsztaty z elementami Szkoły Rodzica,
 • warsztaty prawne.

 

Rekrutacje prowadzi:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - pokój 16
ul. Stokrotkowa 22, Toruń
tel./fax.: 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61

drukuj  
Nasi partnerzy: