2020-02-06

Zapraszamy do udziału w projekcie dla seniorówAktywni 60 +


Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w ramach projektu grantowego pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", RPKP.11.01.00-04-0012/17.

Okres realizacji projektu:
od 01.02.2020r. do 30.09.2020r.

Wartość projektu:
48 144,00 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Kwota dofinansowania:
45 494,00 zł

Cel:
Celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej 16 seniorów z terenu LSR. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację składających się z kilku komponentów zajęć artystycznych. Efektem końcowym zajęć jest stworzenie, przygotowanie i wystawienie spektaklu.

Grupa docelowa:
16 mieszkańców gminy Toruń w wieku senioralnym.

Główne działania:
- prowadzenie warsztatów z wstąpień publiczno-oratorskich, zajęć kondycyjno-wzmacniających, technik pamięci,
- stworzenie, przygotowanie i wystawienie spektaklu.

drukuj  
Nasi partnerzy: