Zaproszenie do udziału w projekcie

 

 

Szukasz pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie


CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Stokrotkowa Liga” dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu.
W nieformalnym partnerstwie Projekt wspierać będą także PUP dla Miasta Torunia oraz OPS z terenu realizacji.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą przez 12 miesięcy w dwóch profilach zawodowych:

 • porządkowo-usługowym,
 • gastronomiczno-usługowym.


Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat),
 • być osobą nieaktywną zawodowo z powodu:

- opuszczenia zakładu karnego,
- ukończonej terapii uzależnień,
- bezdomności,
- niepełnosprawności,
- innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
V 2021 – IV 2023


Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne - 1 489,00 zł.
 • bilet msc MZK i PKS
 • paczki żywnościowe
 • badania lekarskie
 • Szkolenie BHP
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowne
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • odzież robocza
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, terapeuta uzależnień, prawnik

W ramach zajęć reintegracji uczestnicy odbędą m.in.:

 • praktyki zawodowe,
 • trening interpersonalny,
 • indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne i zawodowe,
 • warsztaty komputerowe,
 • doradztwo zawodowe
 • warsztaty z elementami Szkoły Rodzica,
 • warsztaty prawne.

 

Rekrutacje prowadzi:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - pokój 16
ul. Stokrotkowa 22, Toruń
tel./fax.: 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61

 

drukuj  
Nasi partnerzy: