Prosto do Pracy 2

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne realizuje projekt pt: „Prosto do pracy 2 – zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Centrum Integracji Społecznej CISTOR”

Projekt realizowany jest z programu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022”

Dofinansowanie z budżetu państwa: 103 880zł

Całkowita wartość projektu: 115 880 zł

Celem projektu Prosto do pracy 2 jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Centrum Integracji Społecznej CISTOR.

Zadania:

1. Przeprowadzenie analizy potrzeb lokalnych pracodawców pod kątem ich zapotrzebowania na konkretnych pracowników,

2. Uzupełnienie i dostosowanie oferty reintegracyjnej Centrum tak, aby absolwenci mieli szansę na podjęcie zatrudnienia  u konkretnego pracodawcy (w tym lokalnych PES) oraz  umożliwienie uczestnikom kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia,

3. Promowanie oferty Centrum jako podmiotu mogącego dostarczać wykwalifikowanych pracowników, w tym włączanie lokalnych pracodawców i innych partnerów w działania realizowane w CIS.

Grupa docelowa

Poszerzonym działaniem CIS planujemy objąć minimum 21 osób w tym ok. 10 kobiet i 11 mężczyzn. (będą to osoby, które są uczestnikami lub nowo przyjęte) mieszkańcy Torunia i okolicznych gmin.

Uczestnikiem CIS mogą być osoby dotknięte zjawiskiem wykluczenia społecznego, zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Osoby te skutek trudnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-zawodowej nie są w stanie samodzielnie zaspokajać własnych potrzeb i tym samym nie mogą prowadzić satysfakcjonującego życia.

Efekty:

1. Wzrost kompetencji zawodowych uczestników
2. Poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego
3. Podjęcie zatrudnienia przez min.  3 uczestników.
4. Promocja Centrum Integracji Społecznej jako podmiotu mogącego dostarczać wykwalifikowanej kadry.

 

Projekt realizowany będzie w okresie czerwiec 2021 - grudzień 2021.

jpgPlakat
drukuj  
Nasi partnerzy: