2019-01-09

CIS Gminny 3

Projekt przewidziany na lata 2019 - 2021 realizowany pod nazwą „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej".

Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Torunia. Celem projektu jest zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną. Głównymi działaniami projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa.

W skład reintegracji zawodowej wchodzą szkolenia teoretyczne i praktyczne w profilu zawodowym:  porządkowo - ogrodniczym.

Natomiast reintegracja społeczna składała się z: treningu interpersonalnego doradztwa zawodowego zajęć komputerowych treningu gospodarowania własnymi środkami.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Torunia, którzy są osobami:

  • bezrobotnymi (osoby długotrwale bezrobotne)
  • nieaktywnymi zawodowo m.in. z powodu: - niepełnosprawności - ukończonej terapii uzależnień - opuszczenia zakładu karnego - bezdomności.
drukuj  
Nasi partnerzy: