2024-01-25

Rozstrzygnięcie.

 Postępowanie na zakup i dostawę artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Zamawiającego w ramach projektu „TRZY STOKROTKI - PROGRAM REINTEGRACJI W RAMACH CIS”, adres: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.20 Aktywne włączenie społeczne, schematu: Działania reintegracyjne realizowane przez CIS, KIS; Celu szczegółowego: EFS+.CP4.H Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, Wygenerowano: 2024-01-25 09:11 Strona 5 / 9 Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności. Nabór w ramach Priorytetu 8 - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w celu promowania równości szans,  niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027" zostaje nierozstrzygnięte. Nie wpłynęła żadna oferta.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: