Realizowane

  
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CISTOR

Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2018

Projekt gminny CISTOR SPS

Projekt przewidzany na lata 2016 - 2018 realizowany pod nazwą „ Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej".

Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.1 - Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Okres realizacji projektu: od 01.10.2017r. do 31.03.2019r. Wartość projektu: 1 023 611,25 złŹródło finansowania: Europejski Fundusz SpołecznyKwota dofinansowania: 870 055,25zł.

Aktywna Stokrotka

 Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.2 „Włączenie społeczne” oraz Poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Okres realizacji projektu: od 01.03.2017r. do 28.02.2019r.Wartość projektu: 433 024,63 złŹródło finansowania: Europejski Fundusz SpołecznyWielkość dofinansowania: 368 070,93 złCel: Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.

AKADEMIA TRENERA NGO

AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych --> Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

Organizacje stanowią prawo

 Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 903.229,43 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu (cała wartość projektu to 1.071.700,80 zł). Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strefa Miejskich Inspiracji

 Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne Wartość projektu: 757 656,25 zł Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Wielkość dofinansowania: 96,94% (734 456,25zł).

drukuj  
Nasi partnerzy: