Dla CIS / KIS

INTERPELACJE, ODPOWIEDZI oraz ZAPYTANIE jakie skierowane zostały przez  pana Dariusza Piontkowskiego - poseł na Sejm RP - do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwestiach związanych z Centrami Integracji Społecznej, a zarazem także Klubami Integracji Społecznej. Są one wynikiem współpracy z jednym CIS-ów na Podlasiu.

 

KOMUNIKAT: Wyjazdowe posiedzenie Rady Programowej Konwentu w dniu 7 czerwca 2013 r. w Gorzowie Wlkp.

Rada Programowa Konwentu odbyła wyjazdowe posiedzenie w dn. 7 czerwca 2013 r. w Gorzowie. W programie posiedzenia było:

  1. Przyjęcie nowego członka Konwentu CIS/KIS – numer członkowski 104 – KIS MOPS Mińsk Mazowiecki.
  2. Omówienie przygotowań do Zjazdu Konwentu, planowanego na II połowę 2013 r.
  3. Sprawy bieżące.

Lista członków – stan na dn. 7.06.2013 r.


 

KOMUNIKAT: Przedstawiciele Konwentu CIS/KIS na Targach Aktywnych Form Pomocy w Gorzowie Wlkp. Oraz obchodach z okazji „10-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Rada Programowa Konwentu pragnie serdecznie pogratulować Wszystkim wyróżnionym w dorocznej inicjatywie „Dobre Praktyki Aktywnych Form Pomocy 2012/2013”. Miejscem tegorocznych Targów była Ziemia Lubuska.

W dniach 6-7 czerwca 2013 r. w Gorzowie Wlkp. i Drzonkowie mieliśmy okazję spotkać się także z okazji 10-lecia funkcjonowania rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Tym bardziej miło, że w gronie laureatów nagród „dobre praktyki” wyróżniono także członków Konwentu. Gratulujemy: CIS Wrocław, CIS Chełm, KIS Konin.

Dziękujemy za autentyczną, przyjacielską atmosferę podczas Targów, która pozwoliła jeszcze bardziej skonsolidować środowisko podmiotów zatrudnienia socjalnego. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem Pani Heleny Guhl i jej współpracowników ze Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych KRĄG z Gorzowa Wlkp.

Dziękujemy również Dyrekcji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, która jak zawsze towarzyszyła nam w tym, tak przecież niecodziennym dniu dla pracowników centrów i klubów integracji społecznej.


 

KOMUNIKAT - Konwent CIS / KIS na posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej - Podziękowania dla Pani Jolanty Ślązak-Chabros i Pani Krystyny Wyrwickiej

Przedstawiciele Rady Programowej Konwentu CIS/KIS uczestniczyli na zaproszenie Pani Jolanty Ślązak - Chabros, Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej w posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej, którego jednym z punktów obrad była ocena stanu realizacji projektów systemowych EFS w obszarze pomocy i integracji społecznej. W posiedzeniu Rady Pomocy Społecznej uczestniczyła Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, który jest departamentem inicjującym w odniesieniu do kliku projektów systemowych w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Rada Programowa Konwentu miała okazję zapoznać się z informacją Dyrektora CRZL oraz Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS na temat projektu systemowego 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej", którego zakres merytoryczny dotyczy budowania lokalnych systemów współpracy we wdrażaniu i korzystaniu z usług reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt ten powinien zostać uruchomiony pod koniec 2009 r.

Rada Pomocy Społecznej poparła stanowisko Konwentu CIS / KIS, przyjmując stosowną uchwałęo niezwłoczne podjęcie przez kierownictwo ministerstwa pracy i polityki społecznej decyzji w sprawie rozpoczęcia lub wycofania tego projektu z planów działań.

Tą drogą Rada Programowa Konwentu pragnie podziękować Pani Jolancie Ślązak-Chabros oraz Pani Krystynie Wyrwickiej za umożliwienie przedstawienia dorobku centrów i klubów integracji społecznej, misji ich działania oraz celu włączenia się w realizację projektu 1.48.


Pismo Rady Programowej Konwentu do Ministerstawa Pracy  i Polityki Społeczne w sprawie sposobu konstulacji aktów prawnych (12.01.2012)Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie związane z CIS/KIS lub posiadasz informacje dotyczące tworzenia, problemów związanych z funkcjonowaniem CIS/KIS i chciałbyś się nimi podzielić z innymi, możesz je przesłać do nas na adres cistor@cistorsps.pl z dopiskiem DLA CIS/KIS.

Zamieścimy je na naszej stronie tak, aby każdy mógł z nich skorzystać.


Strony o podobnej tematyce:

drukuj  
Nasi partnerzy: