Interpretacje

pdfInterpretacja MPiPS dotyczaca statusu bezrobotnego - 13.09.2011 [426 kB]
pdfInterpretacja dotycząca współpracy urzędów pracy w zakresie korzystania z rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym - 30.09.2010 - PUP dla Powiatu Toruńskiego [318 kB]
pdfInterpretacja dotycząca świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w związku ze zmianami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy- 19.03.2010 - CISTOR Toruń [279 kB]
pdfInterpretacja dotycząca bezrobotnych - członków spółdzielni socjalnych 16.05.2007 - CIS Lublin [302 kB]
pdfInterpretacja dotycząca uczestnictwa w CIS, w szczególności osób uzależnionych od alkoholu -19.03.2007 – CIS Lublin [439 kB]
pdfZapytanie w sprawie zaświadczenia na zakończenie uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej - 13.06.2013
pdfInterpelacja w sprawie finansowania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej - 09.05.2013
pdfOdpowiedz na interpelacje w sprawie finansowania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej - 17.06.2013
pdfInterpelacja w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących Centrów Integracji Społecznej - 08.05.2013
pdfOdpowiedz na interpelacje w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących Centrów Integracji Społecznej - 11.06.2013
pdfInterpelacja w sprawie określenia okresu czasu, po którym uczestnik Centrum Integracji Społecznej staje się absolwentem Centrum - 09.05.2013
pdfOdpowiedz na interpelacje w sprawie określenia okresu czasu, po którym uczestnik Centrum Integracji Społecznej staje się absolwentem Centrum - 14.06.2013
pdfStanowisko MPiPS ws. prowadzenia przez spółdzielnię socjalną Klubu Integracji Społecznej (09.04.2014)
pdfPismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 25.07.2014
pdfOdpowiedź na pismo z MPiPS z dn. 25.07.2014 - 26.08.2014
pdfInformacja dotycząca źródeł współfinansowania dla środków EFS w przeszłym okresie programowania - pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - 01.09.2014
pdfPismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej J. Męciny w sprawie profilowania uczestników CIS (zatrudnienie socjalne).
pdfOdpowiedź na ismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej J. Męciny w sprawie profilowania uczestników CIS (zatrudnienie socjalne).
drukuj  
Nasi partnerzy: