2011-12-28

Wyróżnienie MPiPS

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, za swoją działalność w obszarze: Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych, otrzymało wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2011 r".

Projekt „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „ Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015" przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu.

Wyróżnienie zostało wręczone przez Sekretarza Stanu Jarosława Dudę, w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 05 grudnia 2011 roku.

drukuj  
Nasi partnerzy: