2011-06-07

Nagroda dla Pani Dyrektor Małgorzaty Kowalskiej

Podczas konferencji "Rozwój i wsparcie ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi aktywizacji zawodowej i gospodarczej w regionie" Pani Dyrektor Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzonego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - Małgorzata Kowalska -  otrzymała nagrodę za wkład w rozwój ekonomii społecznej. Konferencja odbyła 25 lutego 2011 w Toruniu i zainaugurowała projekt: Latająca Akademia Przedsiębiorczości Społecznej realizowany przez Fundacja Gospodarcza Pro Europa.

Uczestnikami konferencji byli reprezentanci instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, samorządów lokalnych, członków powiatowych rad zatrudnienia i organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej a także pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

drukuj  
Nasi partnerzy: