2011-06-03

Nagroda "Dobre praktyki EFS"

Projekt „Stokrotkowy Dom – reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu” otrzymał nagrodę – statuetkę, przyznający prawo posługiwania się tytułem:

 „Najlepsza inwestycja w człowieka”.

Toruński projekt znalazł się w gronie 60 laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 2 lipca 2007 roku w Warszawie w hotelu Hilton podczas uroczystej gali zorganizowanej w ramach konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji w kapitał ludzki”. Nagrodę odebrał Wiceprezydent Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz. W konferencji uczestniczyła również Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Hanna Miller, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej CISTOR Małgorzata Kowalska oraz przedstawiciele pracowników i uczestników projektu „Stokrotkowy Dom”. 

Na ocenę merytoryczną złożyły się: opinia właściwej Instytucji Wdrażającej, dotycząca stopnia realizacji wskaźników oraz przebiegu współpracy z beneficjentem, a także ocena istoty projektów i jakości nadesłanych materiałów dokonana przez niezależne jury. Podczas oceny preferowane były ciekawe, napisane „przyjaznym” językiem teksty, które pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów projektów decydowały również zdjęcia, filmy, prezentacje i inne materiały ukazujące istotę projektów. 

Konkurs został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006.


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało również publikację: Najlepsza inwestycja w człowieka, Projekty wyróżnione w I edycji konkursu „Dobre praktyki EFS”. Wśród laureatów konkursu znalazło się toruńskie Centrum Integracji Społecznej CISTOR.

Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. Grupę docelową stanowiło 56 mieszkańców Torunia, zagrożonych marginalizacją z powodu bezrobocia, bezdomności, uzależnień czy pobytu w zakładzie karnym.

Natomiast więcej szczegółów na temat projektu „Stokrotkowy dom…” znajduje się na tutaj.

drukuj  
Nasi partnerzy: